`´ `´ `´

Concurs Hotel Luxe

Aquest projecte es va sol·licitar per dur a terme un concurs d’un hotel a França. El nostre client volia una única vista exterior que mostrés la façana principal i la integració urbana del conjunt. Panells prefabricats de formigó, lamel·les de fusta, vidre i fusteries d’alumini composen l’edifici.